Kulturní akce Hradec Králové

Vánoční trhy

 • Velké náměstí - Hradec Králové


ORGANIZAČNÍ  POKYNY

 • Vánoční trhy se  konají  8.- 22. prosince 2023 na  Velkém náměstí v Hradci Králové.
 
 • Při příjezdu na Velké  náměstí se nejdříve jménem ohlásíte u ostrahy, která bude hlídat vjezd na tržiště . Při vjezdu na tržiště se bude každý prodejce hlásit u organizátora trhů – chalupa správce tržiště, aby si převzal prodejní místo, povolenku vjezdu pro auto na zásobování stánku ( je třeba znát SPZ jednoho auta na stánek,který bude označen jako zásobování)  a kartičku na toalety.
 
 • Příprava a stavba  stánků  bude možná dne  7.12.2023 od 8:00 do 18:00 hodin a 8.12.2023 od 6:00 do 9:00 hodin, nejpozději  tak, aby od 9:30 nebyla v prostorech vánočních trhů již žádná auta prodejců. V případě jiného časového příjezdu, kontaktujte, prosím, správce tržiště
 
 • Vjezd do prostoru tržiště bude  povolen pouze na základě karty s povolením vjzedu.
 
 • Příjezd do prostoru vánočních trhů zvolte podle toho tak, kolik  času potřebujete na přípravu stánku a nachystání zboží k prodeji.
 
 • Prodejní doba začíná pondělky od 12:00 hodin, úterky,středy a čtrvrtky od 11:00 hod. a pátky, soboty a neděle od 10:00 hhod.
             Konec je stanoven pondělky - čtvrtky do 18:00 hodin, pátky – soboty do 20:00 hodin , neděle do 18:00 hod. a poslední den prodeje 22.12.2023  do         
            16:00 hodin.
 
 • Není povoleno mít u prodejních stánků jakékoli  reklamní poutače, které by vyčnívaly do prostoru mimo určeném prodejci dle smlouvy
 
 • Připojení elektriky je umožněno pouze vlastním nepoškozeným připojovacím prodlužovacím kabelem pro venkovní použití ( černé kabely)  - prosím vemte si  kabel dlouhý cca 25 m . Kontrola připojovacích kabelů a odběrů elektrické energie bude prováděná na místě. K prodeji je možné používat pouze elektrické nebo plynové spotřebiče opatřené revizní zprávou na starší než 1 rok a schválené státní zkušebnou pro provoz v ČR nebo v EU. 
 
 • Prodejce je povinnen mít přenosný hasící přístroj 
 • PŘIPOMÍNÁME pro prodejce s občerstvením:  Prosím , respektujte vyhlášku č. 23/08 Sb. „o technických prostředcích požární ochrany staveb“, která požaduje v příloze č. 4 zabezpečení prodejních stánků, které jsou stavbou (s odkazem na stavební zákon č.183/2006 Sb.), zabezpečení minimálně jedním hasicím přístrojem pěnovým nebo vodním, s hasicí schopností nejméně 13A, nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým, s hasicí schopností nejméně 21A. Za zajištění požární bezpečnosti ve Vašich prodejních prostorách plně zodpovídáte.
 
 • Prodejní sortiment a dodržení uvedených metrů k prodeji je třeba dodržovat dle zaslaných přihlášek – kontrola bude prováděná na místě. V případě porušení prodejního sortimentu , který byl před uzavřením smlouvy odsouhlasen s organizátory bude prodejce muset nepovolený sortiment stáhnout z prodeje nebo opustit trhy bez návratu poplatku za trhy.
 • Stánky budou v nočních hodinách střeženy ostrahou. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za zboží a ostatní předměty ponechané ve stáncích.
 • Prodejce si zajistí vlastní osvětlení
 • Není možné najíždět auty, nebo opouštět prodejní prostory do doby, než bude ukončena prodejní doba  tržnice.
 • Toalety  jsou prodejcům k dispozici v mobilních stáncích TOI TOI  umístěných v zadní části náměstí spolu s možností použití toilet v ulici Rokytanského ( za Bílou věží). Kartičky pro vstup budou předány při převzetí prodejních mist, toalety jsou pro prodejce bez  poplatku, ale je třeba se prokázat kartičkou – jeden stánek= jedna kartička na toaletu.
 • Technické, nebo organizační dotazy lze řešit se správcem tržiště, který bude v chalupě označené SPRÁVCE TRŽIŠTĚ  a  bude přítomen po celou dobu otevírací doby tržiště. Telefonický kontakt na správce tržiště bude vyvěšen na chalupě spolu s tržním řádem, provozní dobou tržiště a Q-r kódem, přes který se bude možno  dostat na internetové stránky.
 • Celé tržiště bude zdarma pokryto internetovým signálem přes wifi – heslo na wifi bude sděleno při přebírání prodejního místa
 • Prodejce je povinen seznámit se s provozním  řádem, který je  platný  v období   8.12. – 22.12.2023 .
 • Tržní řád a provozní doba tržiště bude vyvěšená na stánku  SPRÁVCE TRŽIŠTĚ
 • Prodejní místo musí být na viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou a identifikačním číslem provozovatele.
 • Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkou.
 • Úklid prostoru kolem stánku se bude provádět průběžně  – na odpad budou sloužit velké kontejnry, které budou až v zádní části tržiště – každý prodejce si zodpovídá za úklid kolem stánku.  Odpad se bude třídit a vyhazovat do kontejnerů k tomu určených v zádní části tžiště.
 • Při ukončení trhů prodejce zajistí úklid celého pronajmutého místa a místo předá správci tržiště
 • Parkování aut není možné  v místě konání trhů. Parkování aut není organizátory trhů zajištěno, můžete použít tyto parkovací místa :
 
 
Parkovací dům RegioCentrum  - zpoplatněné, kryté parkoviště  
hned vedle Velkého náměstí (cca 1 minuta pěšky od Velkého náměstí).  
Parkovací dům Jana Gayera  - zpoplatněné, kryté parkoviště v areálu  
bývalých Gayerových kasáren (cca 5 minut pěšky Velkého náměstí).  
Venkovní parkoviště před koupalištěm  Flošna  - bezplatné, rozsáhlé parkoviště
(cca 15 minut pěšky od Velkého   n náměstí).      
       
 
 
 
 

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.