Kulturní akce Hradec Králové

Martinské trhy

 • Adalbertinum a přilehlé okolí - Žižkovy sady
  Československé armády 300, 500 03 Hradec KrálovéORGANIZAČNÍ  POKYNY

 • Budova Adalbertinum se nachází v centru města Hradce Králové na adrese Československé armády 300, 500 03 Hradec Králové
 • Prostory  pro venkovní prodej se otevřou v 6:00 hodin a prostory budovy  Adalbertina pro vnitřní prodej se otevřou v 6:30 hodin.  K přemístění zboží z auta do prodejních prostor budovy je možno použít příjezdovou komunikaci a nákladní výtah, který je ze strany budovy Adalbertina směrem k Žižkovým sadům.
 • Příjezd zvolte podle toho, kolik času potřebujete na přípravu vašeho stánku a nachystání zboží k prodeji. Prodejní doba začíná od 9:00 hodin.
 • Po příjezdu Vás pořadatel uvede na námi určené místo. Prodejci si nemohou prodejní místa vybírat sami. To platí jak pro venkovní, tak vnitřní prodej.
 • Parkování aut je možné v parkovacím domě v nedalekém objektu Gayerových kasáren  ( poplatek za parkování je první hodina 10,- Kč, druhá hodina 10,- Kč a každá další hodina 2,- Kč až do 18:00 hodin)nebo na parkovacích místech u Šimkových sadů ( poplatek za parkovaná v automatech je celodenní lístek za 40,- Kč), kam je třeba auto po vybalení zboží neprodlené odvézt. Žádná auta nesmí parkovat ani u budovy, ani v prostorách určených k trhu.
Pro případ potřeby je telefonní kontakt na parkovací dům T: 800 101 039
 
 • Připojení elektřiny je možné pouze vlastním připojovacím (prodlužovacím) kabelem, který splňuje všechny bezpečnostní požadavky.
 • Je třeba dodržovat prodejní sortiment a rozměry stánků, uvedené v zaslané přihlášce. Kontrola bude prováděna na místě.
 • Konec prodeje je stanoven na 16:00 hodin. Do té doby není možné vjíždět auty do prodejních prostorů. V 16:00 bude ve všech stáncích ukončen prodej a do 17:00 musí být zapůjčené stánky vyklizeny.
 • Odpadky ze stánku si každý prodejce zlikviduje sám – k dispozici budou připraveny kontejnery pro odpad.
 • Toalety a možnost si nabrat pitnou vodu je k dispozici v budově Adalbertina.
 • Pro případ technických nebo organizačních požadavků Vám bude k dispozici po celou dobu trhů náš technik, označený reflexní vestou.
 
Pro prodejce u kterých hrozí riziko požáru  PŘIPOMÍNÁME:
Respektujte, prosím, vyhlášku č. 23/08 Sb. „o technických prostředcích požární ochrany staveb“, která požaduje v příloze č. 4 u prodejních stánků, které jsou stavbou (s odkazem na stavební zákon č.183/2006 Sb.), zabezpečení minimálně jedním hasicím přístrojem pěnovým nebo vodním s hasicí schopností nejméně 13A, nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A.
Za zajištění požární bezpečnosti ve Vašich prodejních prostorách plně zodpovídáte.

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.