Kulturní akce Hradec Králové

Nábřeží keramiky, skla a bižuterie

 • Tylovo nábřeží 13.8.2022
  Prodejní a výstavní doba 10:00 - 18:00
  Doprovodný program

ORGANIZAČNÍ  POKYNY
 

 • Prodejní výstava  se koná  na Tylově nábřeží  v centru města Hradce Králové.
 
 
 • Příprava a stavba  stánků  bude možná od 7:00 hodin.
 
 
 • Příjezd zvolte podle toho, kolik  času potřebujete na přípravu vašeho stánku a nachystání zboží k prodeji, nejpozději však tak, aby stánek byl připraven půl hodiny před prodejem.
            Prodejní doba je  od 10:00 hodin do 18:00 hodin.
 
 • Při příjezdu se ohlašte u pořadatele, který Vás uvedena námi  určené místo – nelze si prodejní místa sami vybírat
 
 • Parkování aut je možné  na parkovišti, které je souběžné s ulicí, kde se prodejní výstava  koná, a je v tento den  bez poplatku. Žádné auta nesmí parkovat v prostorách určených k prodeji. Předem konzultujte s organizátorem místa, kde budete moct zaparkovat.
 
 • Připojení elektriky je umožněno pouze vlastním nezávadným připojovacím prodlužovacím kabelem.
 
 • Prodejní sortiment a dodržení uvedených metrů k prodeji je třeba dodržovat dle zaslaných přihlášek – kontrola bude prováděná na místě.
 
 • Konec prodeje je stanoven na 18:00 hodin. Do té doby není možné najíždět auty, nebo opouštět prodejní prostory.
 
 • Toalety  jsou v mobilních stáncích TOI TOI , které budou umístěny na nábřeží v prostoru vyznačeném pro konání trhu.
 
 • V případě  technických nebo organizačních požadavků Vám bude k dispozici po celou dobu prodejní výstavy náš technik – označen reflexní vestou
 
 
PŘIPOMÍNÁME pro prodejce s občerstvením:
Prosím , respektujte vyhlášku č. 23/08 Sb. „o technických prostředcích požární ochrany staveb“, která požaduje v příloze č. 4 zabezpečení prodejních stánků, které jsou stavbou (s odkazem na stavební zákon č.183/2006 Sb.), zabezpečení minimálně jedním hasicím přístrojem pěnovým nebo vodním, s hasicí schopností nejméně 13A, nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým, s hasicí schopností nejméně 21A.
Za zajištění požární bezpečnosti ve Vašich prodejních prostorách plně zodpovídáte.
 

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.